Ozonoterapia je vysokoefektívny liečebný prostriedok so širokým spektrom pôsobenia.Veľmi výrazne dopĺňa klasické liečebné postupy.V ostatných rokoch dosiahol rozvoj tejto terapie vo svete búrlivý rozvoj a naše pracovisko patrí medzi prvé v Slovenskej Republike. V aplikáciách pre liečbu stomatologických ochorení sme prvým a jediný špecializovaným pracoviskom na Slovensku.Vzhľadom na vysokú multidisciplinárnu úspešnosť našich liečebných postupov sme dospeli k rozhodnutiu rozšíriť naše zariadenie aj o špecializovanú ambulanciu systémovej ozonoterapie v spolupráci s poprednými odborníkmi.

Pôsobenie ozónu na ľudský organizmus vychádza z účinkov, ktoré sú dostatočne známe laboratórnymi štúdiami a overené klinickými skúškami.

Ozonoterapia má viacero foriem aplikácií ktoré závisia od konkrétnej dominantnej diagnózy.Vzhľadom na diagnózu sa volí forma intravenóznej,transdermálnej, subkutánnej,intraartikulárnej, intramuskulárnej aplikácie,výplachy alebo insuflácia telesných dutín,prípadne malá alebo veľká autohemoterapia ozonizovanej krvi. Okrem formy aplikácie je dôležitá aj koncentrácia, množstvo, dĺžka pôsobenia, rýchlosť aplikácie, frekvencia, celková dávka, aplikačné temperatúry....

Nerobíme inhalačnú metódu nakoľko ozón pri tomto spôsobe poškodzuje riasinkový epitel priedušiek. U nás aplikovaný ozón je generovaný z čistého medicinálneho kyslíka v zmesi O2 a O3 . Jeho dávkovanie je presné.

Ozón má na ľudský organizmus účinok ako pri chronických tak aj pri akútnych ochoreniach a to:

  • podporou prekrvenia a prekysličenia všetkých tkanív, vrátane CNS
  • baktericídnym, fungicídnym a virucídnym účinkom
  • imunoreštauračným efektom
  • energetickým efektom
  • protinádorovým efektom /podprou tvorby TNF/
  • aktiváciou imunitnej odpovede a látkovej výmeny bunky
  • aktiváciou enzýmových antioxidantov a radikálových zametačov

Vďaka týmto účinkom je ozón využívaný aj v športovej medicíne, geriatrii, liečbe porúch imunitného systému , alergických ochoreniach , poúrazových a pooperačných stavoch,pri liečbe bolesti, detoxikácii a revitalizácii, pri únavovom syndróme...

ESTHE CENTRUM - Hlohovec
Zábranie 42/A, 920 01 Hlohovec
tel./fax: +421 33 733 0980, mobil: +421 903 527 462, email: esthe@esthe.sk